شايد تو هم بیتايی! شايد که نه حتما بی تايی


بیتای در رویای پاک
امروز در این غروب دلگیر که رویای دشت کویر در دلم همچون سنگینی دماوند است بر البرز
همنفسی از جنس برف در قله دلم نشسته است
بلندترین تنهاترین است و این جبر روزگار است
پاک ترین برف در قله دماوند ....
اگر نیالایندش این مردمان .....
و من ....
قطره ای اشک پاک بر بلندای دماوند
ایستاده ام
استوار
..........
.................
استوار چون دماوند

/ 0 نظر / 9 بازدید