زمستان ...........

بهار آمد و ....

من بايد برم

ولی زمستان دلها همچنان پا برجاست

دلهايی که يخ زده اند

و با بهار که هيچ با گرمای تموز هم يخی از آنها آب نخواهد شد

مگر با گرمای محبت الههء خورشيد

و من آب ذوب نخواهم شد

تا بيايی

ای خورشيد محبت قلب زمستانی

منتظرت خواهم ماند

............

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
mitra

خورشيد محبت هميشه هست؛حتي در قلب زمستان؛ هيچ وقت منتظرش نباش خاله ميترا