امروز برف آمد

شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۸۳
امروز برف قشنگی باريد
آنها که ساعت ۴-۵ صبح بيرون بودند (البته در شهر تهران)
صحنه های زيبايی را ديدند که شايد تکرار آن طول بکشد
تمام شهر زيبا بود
آنچنان که هر انسانی را به تحسين پروردگار اين همه زيبايی وا می داشت
و من که عاشق برف و سرما هستم
بی اختيار روز برفی را نوشتم
اميد که مقبول افتد

/ 1 نظر / 7 بازدید
مريم!

سلام ! حيف که اونموقع صبح بيدار نبودم ! ببينم تو بعد از زمستون ميخوای اين بلاگ رو تعطيل کنی و دوباره تا سال بعد نيای ؟ آخه تو تابستون که نميشه از روزای سرد زمستونی نوشت !