جزای من اين است

جزای آنکه نگفتی شکر روز وصال........

شب فراق نخفتی لاجرم زخيال......

دگر به گوش فراموش عهد سنگيدن

سلام ما که رساند مگر نسيم شمال

* * * *

قاصدک خوان چه خبر آورده ای

از کجا ؟!! از که خبر آورده ای

خوش خبر باشی اما.... اما....

گرد بام و بر من

بی ثمر می گردی

بی ثمر می گردی

انتظار خبری نيست مرا

نه زياری

نه اغيار.... دياری ... باری

دست بردار

از اين در وطن خويش غريب

قاصد تجربه های همه تلخ

در دلم می گويد

که دروغی تو دروغ

که فريبی تو فريب

قاصدک خوان ولی

راستی آيا

جايی خبری هست هنوز؟

قاصدک....

قاصدک....

قاصدک....

ابرهای همه عالم شب و روز

در دلم می گريد

/ 3 نظر / 11 بازدید
ن.روشن

سلام...با اینهمه برف چه میکنی ...چه زندگی سپیدی ...هوم !

بدترین ادم دنیا

سلام! مرسی که منو شرمنده کردی....امیدوارم زندگیت کثل وبلاگت و نوشته هات روشن و سفید باشه.

ناناز

سلام ممنون بهم سر زدی وبلاگتم ساده اما زيباست خسته نباشی سبز و پیروز باشی بای بای