باز باران

سلام دوستان گلم
امروز دوباره هوای تهران دلش گرفته
خوشحام
چون بازهم پاييز رنگ واقعی خودش رو نشان می ده
و ....
امروز عاشقا می گريند يا باهم قدم می زنند
تو خيابان وليعصر يا دربند يا در يک پارک زير درختان و برگهای زرد زير پاهايشان صدا می کنند و آنها را می خوانند ...
هان
ای عاشق
ای معشوق
دوستم بدار
چون به عشقت رنگ می دهم
من هستم
تا فراموشت نگردد
که يکی هست
با چشمانی گريان
يا نگران
منتظرت
در دياری ديگر
يا پشت پنجره ای
منتظرت
ايستاده همچنان
....
دوستان گلم
منتظرتان هستم

/ 3 نظر / 9 بازدید
jaleh

من اين کتاب آخرين زوزه را حتما همين امروز ميخرم و ميخوانم. ولی ميخواستم بپرسم شما خودت جزو کدوم دسته هستی انهائی که از کشتن و شکنجه حيوانات لذت ميبرن ؟!!!

عاشق زهرا

سلام دوست عزيز ممنونم كه سر زدي ------ آره ميدونم كه اين لحظات ديگه پيش نمياد ولي تا كي ---- تا كي فقط بايد منتظر باشم تا فقط با يك نگاه به من بگه دوستم داره == يا حق

Jaleh

سلام برف عزيز من چند تا کتاب فروشی رفتم اين کتاب اخرين زوزه را نداشتن.. تو از کجا خريدی. درضمن من به روزم اگر وقت کردی سر بزن.