بنام حميد که احمد حامد اوست

 

سال نو را به همه دوستان گلم تبريک می گم

به زودی باز خواهم گشت با کوله باری از مطالب

باشد که بپسنديد و به ياد ما باشيد

من اينترنت مجانی رو از دست دادم

خيلی هم سخته که بابت اينترنت پول دادن

فقير بيچاره ها می فهمن چی می گم

دوستون دارم

سالی پر از زيبايی را برايتان آرزو می کنم از درگاه يگانه هستی بخش ريبا آفرين

/ 0 نظر / 5 بازدید