مرگ خاکستری

برای مردن يک عمر بايد صبر کرد

يک عمر دقيقا يک عمر است

نه کم

نه زياد

سال و ماه معنی ندارد

عمر که به سر آيد

همه می رويم

من

تو

زمستان

برف

 

/ 3 نظر / 7 بازدید
j

خوابيدن نیز کار ساده ای نيست / برايش بايد تمام روز را بيدار ماند

شب آويز

مرسی دوست عزيز ... دل تو اگر يخ زده بود، بوی عشق نمی داد ... من هم عاشق برفم چون برف نمونهء عاشق راستينه ... می باره و آب می شه و دم نمی زنه ... دلگرم باشی هميشه ...

mehdi

به نظرم خوب بود .. با اينکه شعر نمی دونم... ولی خوشم اومد...