آزادی

هراس من مُردن در سرزمینی است که گرفتن فرکانس جدید فارسی 1 واجب تر از رسیدن به آزادی است

/ 2 نظر / 14 بازدید
آیینی - کارور

پی ام سی جای فارسی1 را پر کرده نگران آزادی باشید و هراسی هم از مردن نداشته باشید.

رها شده

[گل] هوا بس ناجوانمردانه سرد است؟!!! اگه دغدغه ت فقط ازادي ايرانه و اين كه چرا تو بچگي قدر مادرت رو ندونستي بايد بگم نمي دووني هواي ناجوانمردانه چقدررر سرده[گل]